Home The Wild Goose Lake

The Wild Goose Lake

Cast: Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao
Genre: Drama
Author(s): Yi'nan Diao
Director: Yi'nan Diao
Running Time: 113mins
Country: Chi/Fr
Year: 2019


London Cinemas Showing The Wild Goose Lake


From: Friday 26th June
To: Thursday 2nd July

No cinema infomation at the moment

From: Friday 3rd July
To: Thursday 9th July

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing The Wild Goose Lake


From: Friday 26th June
To: Thursday 2nd July

No cinema infomation at the moment

From: Friday 3rd July
To: Thursday 9th July

No cinema infomation at the moment