Home The Ascent (Voskhozhdeniye)

The Ascent (Voskhozhdeniye)

Cast: Boris Plotnikov
Genre: Drama
Director: Larissa Shepitko
Running Time: 111mins
Country: USSR
Year: 1977


Popular on LondonNet


London Cinemas Showing The Ascent (Voskhozhdeniye)


From: Friday 17th May
To: Thursday 23rd May

No cinema infomation at the moment

From: Friday 24th May
To: Thursday 30th May

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing The Ascent (Voskhozhdeniye)


From: Friday 17th May
To: Thursday 23rd May

No cinema infomation at the moment

From: Friday 24th May
To: Thursday 30th May

No cinema infomation at the moment