Home Shunkinsho: Okoto To Sasuke

Shunkinsho: Okoto To Sasuke

Cast: Hideo Fujino, Kinuyo Tanaka, Kokichi Takada
Genre: Romance
Author(s): Yasujiro Shimazu
Director: Yasujiro Shimazu
Running Time: 100mins
Country: Jpn
Year: 1935


Popular on LondonNet


London Cinemas Showing Shunkinsho: Okoto To Sasuke


From: Friday 14th June
To: Thursday 20th June

No cinema infomation at the moment

From: Friday 21st June
To: Thursday 27th June

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing Shunkinsho: Okoto To Sasuke


From: Friday 14th June
To: Thursday 20th June

No cinema infomation at the moment

From: Friday 21st June
To: Thursday 27th June

No cinema infomation at the moment