Home My People, My Homeland

My People, My Homeland

Cast: You Ge, Chao Deng, Wei Fan, Bo Huang
Genre: Drama
Author(s): Quan Lixuan, Wusi Liu, Sun Xiaoxian, Peng Xu, Sun Shaokang, Mengxi Qin, Bululufu, Rongshuo Xu, Xing Wenxiong, Hua Weilin, Wang Ang, Yi Yu, Ziye Wang, Sicheng Chen, Mengyuan Li, Da-Mo Peng, Qi Yin, Yan Zhang, Huan Shu, Peng Li, Baimei Yu, Fei Yan, Zheng Xu, Keke He, Xia Jiang
Director: Sicheng Chen, Fei Yan, Chao Deng, Ao Shen, Da-Mo Peng, Hao Ning, Zheng Xu, Baimei Yu
Running Time: 153min
Country: Chi
Year: 2020


London Cinemas Showing My People, My Homeland


From: Friday 23rd October
To: Thursday 29th October

No cinema infomation at the moment

From: Friday 30th October
To: Thursday 5th November

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing My People, My Homeland


From: Friday 23rd October
To: Thursday 29th October

No cinema infomation at the moment

From: Friday 30th October
To: Thursday 5th November

No cinema infomation at the moment