Home (M)uchenik

(M)uchenik

Cast: Yuliya Aug, Viktorya Isakova, Pyotr Skvortsov
Genre: Drama
Author(s): Kirill Serebrennikov, Marius von Mayenburg
Director: Kirill Serebrennikov
Running Time: 118mins
Country: Rus
Year: 2016


Popular on LondonNet


London Cinemas Showing (M)uchenik


From: Friday 24th May
To: Thursday 30th May

No cinema infomation at the moment

From: Friday 31st May
To: Thursday 6th June

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing (M)uchenik


From: Friday 24th May
To: Thursday 30th May

No cinema infomation at the moment

From: Friday 31st May
To: Thursday 6th June

No cinema infomation at the moment