Home Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)

Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)

Cast: Oleg Efremov, Lyubov Dobrzhanskaya, Innokentiy Smoktunovskiy
Genre: Comedy
Author(s): Eldar Ryazanov, Emil Braginskiy
Director: Eldar Ryazanov
Running Time: 94mins
Country: UUSR
Year: 1866


Popular on LondonNet


London Cinemas Showing Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)


From: Friday 12th August
To: Thursday 18th August

No cinema infomation at the moment

From: Friday 19th August
To: Thursday 25th August

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)


From: Friday 12th August
To: Thursday 18th August

No cinema infomation at the moment

From: Friday 19th August
To: Thursday 25th August

No cinema infomation at the moment