Home Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)

Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)

Cast: Oleg Efremov, Lyubov Dobrzhanskaya, Innokentiy Smoktunovskiy
Genre: Comedy
Author(s): Eldar Ryazanov, Emil Braginskiy
Director: Eldar Ryazanov
Running Time: 94mins
Country: UUSR
Year: 1866


London Cinemas Showing Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)


From: Friday 21st January
To: Thursday 27th January

No cinema infomation at the moment

From: Friday 28th January
To: Thursday 3rd February

No cinema infomation at the moment

UK and Irish Cinemas Showing Beware Of The Car (Beregis Avtomobilya)


From: Friday 21st January
To: Thursday 27th January

No cinema infomation at the moment

From: Friday 28th January
To: Thursday 3rd February

No cinema infomation at the moment